30.3.06

Aprovat el Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet

S'ha aprovat el Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet, que defineix una xarxa bàsica de carrils-bici que es construiran en diverses fases a l'Hospitalet.
En la segona fase (anys 2008-2011) està prevista la construcció del tram paral·lel a la Gran Via entre la Rambla Marina i el riu Llobregat. Per tant hi ha un compromís per construir un accés al riu en bicicleta des de l'Hospitalet abans del 2012.